Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount

 
      โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount เป็นโปรแกรมที่บริหารจัดการระบบบัญชีภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการบัญชีอย่างละเอียดได้ทุกขั้นตอน ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก และประหยัดทรัพยากรบุคคลในการทำงานได้เป็นอย่างดี
    
    

     โปรแกรมบัญชี Prosft myAccount เป็นโปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs ที่ครอบคลุมด้วยระบบการทำงานถึง 20 ระบบ     ทั้งระบบเชื่อมโยงถึงกันช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน สามารถตรวจสอบทางเดินเอกสาร, การ Drill Down , Daily Report,      ดูสถานะและประวัติของเอกสาร และสามารถจัดสั่งพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐานได้ทุกขั้นตอน การทำงานของโปรแกรมบัญชี  สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time โดยหลังการบันทึกซื้อ-ขายสินค้าจะมีผลกับระบบสต๊อกสินค้าโดยตรง สามารถบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของเจ้าหนี้, รับรู้รายได้จาการขายสินค้ากับลูกค้า, การตรวจสอบรายงานสถานะหนี้ ระบบรับ-จ่ายเงิน/โอน/บัตรเครดิต, พิมพ์เช็คจ่าย รายงาน ภาษีซื้อ-ขาย แบบ ภ.พ. 30, ระบบบัญชีแยกประเภท, Voucher, งบทดลองและงบการเงินให้อัตโนมัติหลังบันทึกข้อมูลทันที รองรับกับสินค้าประเภทหน่วยนับขนานสินค้าที่ใช้ Barcode และไม่จำกัดวิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าทั้งเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) หรือ ถัวเฉลี่ย (Average) รวมทั้งสามารถ  Import – Export ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลของสาขาและสำนักงานใหญ่และการ export รายงานรูปแบบ TEXT , HTML, Excel ได้อย่างง่ายดาย รองรับการทำงานได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสลับภาษา กันได้ในระหว่างการใช้งานโปรแกรม การกำหนด Alert เตือนด้วย To Do List การสร้างเมนูทางลัด การตรวจสอบ (Audit) ข้อมูล การทำงาน ด้วยเมนู Audit Trail Report เก็บประวัติการทำงานของ User และการดูแลข้อมูล ป้องกันการทุจริตในการเข้าใช้งานโปรแกรมด้วยระบบ Security

10 เหตุผลที่ลูกค้าเลือกใช้ Prosoft myAccount

  •     ใช้งานง่ายยืดหยุ่นสูง ตรงต่อความต้องการขององค์กร
  •     ระบบประมวลผลเร็ว มีความถูกต้องแม่นยำสูง ทำให้ท่านลดต้นทุนในการทำงานได้อย่างมาก
  •     รองรับการทำงานหลากหลายธุรกิจ สามารถ Generate เพื่อให้ตรงกับประเภทธุรกิจมากที่สุด
  •    ใช้ฐานข้อมูลเป็น SQL Server ซึ่งเป็น Database ที่มีความเสถียรสูง
  •     สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม เพื่อทดลองใช้ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าได้ฟรี
  •     บริการหลังการขายครบวงจร ให้ท่านทราบใน 24 ชั่วโมง
  •     ทีมบริการหลังการขาย เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีและเทคโนโลยี
  •     บริษัทมีความมั่นคง บุคลากรมีคุณภาพดำเนินธุรกิจมายาวนานเป็นเวลา 16 ปี
  •     มีฐานลูกค้ามากกว่า 1000 บริษัททั่วประเทศที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรม Prosoft myAccount
บทความโดย : คุณนฤมล  เนตรสว่าง


Company