Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

โปรแกรมสำหรับสำนักงานบัญชี

      วัตถุประสงค์
 • สามารถโอนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล (Database) ที่ใช้โปรแกรม myAccount ด้วยการ Import ข้อมูลจาก Databaseหนึ่ง ไปยังอีก Database หนึ่ง เพื่อรองรับการปรับปรุงข้อมูล , แก้ไข และเพิ่มความสะดวกกับการใช้งานของ User มากขึ้น ระบบที่สามารถใช้หน้าจอ Import & Export ข้อมูล ได้แก่ ระบบขาย SO ,ระบบลูกหนี้ AR , ระบบซื้อ PO, ระบบเจ้าหนี้ AP และ ระบบบัญชี GL

 • สำหรับสำนักงานบัญชี เพื่อการวางแผนภาษีซื้อ และ ภาษีขายได้

 • การเลือกใช้ Database ที่ดีและ Database ที่ดีมีคุณสมบัติอย่างไร

 • การทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้บุคลากรอย่างจำกัด

 • แนะนำคุณสมบัติการทำงานของแต่ละระบบ เช่น ระบบซื้อ-ขาย ,ระบบรับ-จ่ายชำระ,ระบบเช็ค-ธนาคาร ,ระบบควบคุมสต๊อกสินค้า,ระบบบัญชี-ภาษี,ระบบเงินสดย่อย-เงินทดรองจ่าย และระบบงานต่างๆรวม 20 ระบบใน myAccount

 • แสดงวิธีการทำบัญชีแบบอัตโนมัติ (Accounting Automation) เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน

 • แสดงการเชื่อมโยงแบบอัตโนมัติของโปรแกรมบัญชี myAccount

 • เทคนิคการทำบัญชีโดยไม่ต้องบันทึกบัญชีซ้ำซ้อนกับลูกค้าของคุณ ในเมื่อลูกค้าก็บันทึบัญชี(เปิดบิลขาย) อยู่แล้ว ทำไมต้องมาคีย์ข้อมูลซ้ำอีก มีโปรแกรมอะไรที่จะโหลดข้อมูลจากเครื่องของลูกค้าโดยไม่ต้องใช้พนักงาน Messenger (ช่วยประหยัดเงินสุดๆ)

 • กลยุทธ์การทำบัญชีโดยใช้พนักงานน้อยที่สุด (แต่ทุกคนมีความสุข)

 • ลูกค้าส่งเอกสารวันที่ 14 แต่เราต้องส่ง ภ.พ. 30 วันที่ 15 จะทำอย่างไรดี? โดยไม่ต้องไปบันทึก Vat ที่ Excel แต่อยากบันทึกในโปรแกรมบัญชีเหมือนกับบันทึกที่ Excel โดยให้โปรแกรมบันทึกเดบิท เครดิตให้โดยอัตโนมัติ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาบันทึกบัญชีอีกรอบ (Work สุดๆ)

 • บันทึกบัญชีแบบมี Vat และไม่มี Vat จะต้องทำอย่างไร?

 • Tip และเทคนิคการบันทึกบัญชีแบบเร็ว ช่วยประหยัดเวลาการลงบัญชี
 • ทำบัญชีด้วยซอฟท์แวร์อย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
 • myAccount กับงบการเงินที่สำนักงานบัญชีต้องใช้เช่น งบทดลอง รายการปรับปรุง (ตัวเลขในการวางแผนภาษี) งบทดลองหลังปรับปรุง งบกำไรขาดทุนและงบดุล เป็นต้น 
 • ระบบ Security ของซอฟท์แวร์ที่ดีต้องมีอะไรบ้าง? Security ไม่ดีมีความเสี่ยงอย่างไร?
 • เคล็ดลับการป้องกันไวรัสโดยวิธีประหยัด

Benefic ที่โดดเด่น สำหรับผู้ทำบัญชี และ สำนักงานบัญชี
 • สำหรับผู้รับทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชี เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและการปรับปรุงข้อมูลได้อย่าง รวดเร็ว โปรแกรมรองรับการโอนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล (Database) เช่น การ Export ข้อมูลซื้อ-ขาย จาก Database หนึ่งแล้ว Import เข้าอีก Database

 • นอกจากจะรองรับการ Import-Export ข้อมูลรายวันซื้อ-ขาย,รับ-จ่ายชำระแล้ว ยังสามารถโอนข้อมูลที่บันทึกรายการวัน GL ได้เพื่อรองรับการบันทึกปรับปรุงข้อมูล GL หรือเน้นเฉพาะกับผู้รับทำบัญชีเฉพาะ GL อย่างเดียวเพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างลูกค้าและผู้รับทำบัญชี ที่สามารถแก้ไขและโอนข้อมูลที่ปรับปรุงมายังฐานข้อมูล (Database)     ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ปัจจุบันได้ทันที โดยลูกค้าไม่ต้องหยุดการทำงาน ซึ่งเพิ่มความสะดวกกับการใช้งานของ User     มากขึ้น   • โปรแกรมสามารถ Import & Export ข้อมูล ได้แก่ ระบบขาย SO ,ระบบลูกหนี้ AR , ระบบซื้อ PO, ระบบเจ้าหนี้ AP และ ระบบบัญชี GL โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาบันทึกบัญชีซ้ำซ้อนกับลูกค้าของคุณ และยังสามารถที่จะเลือก Export ข้อมูลเป็นช่วงวันที่ หรือช่วงเอกสารได้อีกด้วย หรือหากสำนักงานบัญชีรับทำสต็อกสินค้าให้กับลูกค้า การ Import รายการซื้อ-ขาย ก็จะมีผลกับการเพิ่ม-ลดสต็อกสินค้าให้อัตโนมัติทันที • มีความสามารถพิเศษในการวางแผนภาษี โดยรองรับรูปแบบภาษีได้อย่างครบถ้วน เช่น, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อเฉลี่ย, การกำหนดงวดภาษียื่นเพิ่มเติม และขอคืนไม่ได้ เป็นต้น โดยสามารถวางแผนการบันทึกรายการภาษีซื้อ,ขาย ล่วงหน้า-ย้อนหลัง

   
 • สำหรับธุรกิจบริการ ซึ่งจะมีภาษีไม่ถึงกำหนดชำระ สำหรับงานด้านบริการจะถือว่าภาษียังไม่เกิดขึ้นจริง และโปรแกรมจะกลับภาษีไม่ถึงกำหนดชำระให้อัตโนมัติเมื่อบันทึกรับใบกำกับภาษี ซึ่งช่วยให้ท่านวางแผนภาษีได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถปริ้นท์แบบฟอร์มรายงานภาษีต่าง ๆ ออกจากโปรแกรมได้
 • หากลูกค้าส่งเอกสารวันที่ 14 แต่เราต้องส่ง ภ.พ. 30 วันที่ 15 จะทำอย่างไรดี? โดยไม่ต้องไปบันทึก Vat ที่ Excel แต่อยากบันทึกในโปรแกรมบัญชีเหมือนกับบันทึกที่ Excel โดยให้โปรแกรมบันทึกเดบิท เครดิตให้โดยอัตโนมัติ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาบันทึกบัญชีอีก โปรแกรมจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ที่รับทำบัญชีอย่างท่าน โดยเพิ่มระบบปรับปรุงภาษีมูลค่าเพิ่มแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมีผลกับรายงานภาษีทันที และ Post เข้าบัญชีแยกประเภทได้ • การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ สำหรับผู้รับทำบัญชีและสำนักงานบัญชี ที่มีลูกค้ารายใหม่ๆ สามารถที่จะสร้างฐานข้อมูลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว พร้อม Add Profile พร้อมใช้งานโปรแกรมได้ทันทีในครั้งเดียว

   
 • ปกติผู้รับทำบัญชีจะมีฐานข้อมูลลูกค้าหลายบริษัท โปรแกรมมีหน้าจอที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ท่านในการ Backup ฐานข้อมูลได้ทีละหลาย ๆ ฐานข้อมูลพร้อมกัน ซึ่งง่ายและสะดวกกับการทำงานของ User โดยไม่ต้องมีฝ่าย Technical