Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบัญชี myAccount

ชื่อหนังสือ : ระบบบัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ
SMEs myAccount + CD
ผู้เขียน : วิโรจน์ เย็นสวัสดิ์
ISBN : 974-92669-0-0
ขนาดรูปเล่ม : 146 x 210 มิลลิเมตร
จำนวนหน้า : 800 หน้า
ราคาปก : 300.00 บาท
ลักษณะ : เนื้อในพิมพ์ ขาว - ดำ พร้อม CD 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย : -
ผู้จัดจำหน่าย : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร้าน SE-ED BOOK
(เดอะมอลล์ โลตัส เซ็นทรัล ทุกสาขา )
ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1
เดือน / ปี ที่พิมพ์ : 12/2547
รายละเอียดหนังสือ
     พบกับสุดยอดซอฟท์แวร์ระบบบัญชีบน Windows พร้อมทั้งวิธีการใช้งาน อุปกรณ์และการติดตั้ง โปรแกรม การกำหนดค่าเริ่มต้น และอีกมากมาย หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นหนทางและวิธีการสู่ นวัตกรรมใหม่แห่งซอฟท์แวร์ ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลของทุกธุรกิจ จึงเหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับระบบบัญชี รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป
 
  บทที่ 1 อุปกรณ์และการติดตั้งโปรแกรม
 
  บทที่ 2 Hot Key
 
  บทที่ 3 System Manager
 
  บทที่ 4 การกำหนดค่าเริ่มต้น (Enterprise Manager)
 
  บทที่ 5 การบันทึกซื้อสินค้า (Purchase Order)
 
  บทที่ 6 การจ่ายชำระเงินและการวิเคราะห์เจ้าหนี้ (Accounts Payable)
 
  บทที่ 7 การบันทึกขายสินค้าและการวิเคราะห์ขาย
(Sale Order)
 
บทที่ 8 การับชำระเงินและการวิเคราะห์ลูกหนี้ (Accounts Receivable)
บทที่ 9 ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
บทที่ 10 ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
บทที่ 11 ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภ.ง.ด.
(Value Added Tax)
บทที่ 12 ระบบเช็ค (Cheque and Bank)
บทที่ 13 ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash)
บทที่ 14 การสร้างงบการเงิน
บทที่ 15 รายงานที่สำคัญในโปรแกรม myAccount
บทที่ 16 FAQ (Frequently Asked Questions)
บทที่ 17 คู่มือวางระบบบัญชี
บทที่ 18 ภาคผนวก