Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

บริษัท ชนเกษมอลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด
 

"โปรแกรม Prosoft myAccount  ใช้งานง่ายช่วยธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคุลมเท่าที่ควรยังมีข้อบกพร่องหลายๆ อย่าง"


  คุณณัฐวุฒิ ลีลาวิจิตร  
ตำแหน่ง : IT Support
............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับกิจการจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง กระจก อลูมิเนียม วัสดุทำฝ้าเพดานยิบซั้ม สแตนเลส"                    

 ทุนจดทะเบียน :  5,000,000  บาท    
 จำนวนพนักงาน : n/a                                                                  

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"นำ Software มาใช้ในการจัดการสินค้าให้เป็นระบบเรียบร้อย ทั้งขาเข้าและขาออกให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น"

 โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
"โปรแกรม Prosoft myAccount  ช่วยธุรกิจในเรื่องระบบการจัดการสินค้า การออกใบสั่งซื้อ การสั่งขายได้ในระดับดี"  
                                    
 เกี่ยวกับบริษัท:
www.facebook.com/chonkasem.aluminium.3


                                                                                           
บทความโดย : คุณณัฐวุฒิ ลีลาวิจิตร  บริษัท ชนเกษมอลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด
ประกาศบทความโดย : https://www.prosoftmyaccount.com
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"