Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

Budget Control

 • สามารถกำหนดงบประมาณตามรหัสผังบัญชี โดยแยกตามแผนก, สาขา, โครงการ (JOB) เพื่อวางแผนทางการเงินขององค์กร
 • สามารถกำหนดงบประมาณในแต่ละแผนกได้หลายงบ เพื่อประเมินว่างบประมาณงบไหนได้ผลดีที่สุด
 • สามารถกำหนดงบประมาณได้ไม่จำกัดปีและหลายลำดับ
 • เลือกวิธีกำหนด Budget ได้หลายแบบ คือ - เฉลี่ยทั้งปี
  - เฉลี่ยทั้งปี
  - เฉลี่ยเดือนละ
  - ปรับเป็นจำนวนเงิน
  - ปรับเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์
  - ปรับทบยอดทุกเดือน (%)
  - กำหนดเอง