Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
บริษัท แอม เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

"ก่อนตัดสินใจได้ทำการสำรวจ และเปรียบเทียบ Software ภายในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบทำให้เลือกใช้โปรแกรมของโปรซอฟท์ Prosoft MyAccount ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพราฟังก์ชั่นการทำงาน พร้อมทั้งสามารถตอบโจทย์เรื่องของประสิทธิภาพการทำงานให้เพื่มสูงขึ้นตาม ต้องการ และยังสามารถช่วยลดต้นทุนที่ต่ำลงไปอีกด้วย"เข้าชม : 4730
บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด

"บริษัทเราต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการระบบการทำงานภายในให้ประสานงาน และทำงานกันง่ายขึ้นเมื่อนำ Software ซึ่งเป็นโปรแกรมของโปรซอฟท์ Prosoft MyAccount เข้ามาใช้ในระบบการทำงานของบริษัททำให้ตรวจสอบงานได้ง่าย ประสิทธิภาพของโปรแกรมสามารถทำให้บริษัทเราทำงานได้ง่าย และเกินกว่าที่จะนำมาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพราะเอกสาร การตรวจสอบงาน การประสานงานกับแผนก หรือลูกค้าที่อื่นๆ จะต้องทำแบบ Manual เกือบทั้งหมด แต่พอนำ Software ส่วนนี้มาใช้ปัญหาทั้งหมดก็หมดไป รวดเร็ว สามารถนำเวลาไปพัฒนาและทำงานส่วนอื่นได้มากขึ้น"เข้าชม : 4292
บริษัท บาธ แอนด์ สปา จำกัด

"การลดกระบวนการทำงานโดยการใช้เทคโนโลยีทางด้าน Software เป็นกระบวนการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด จนมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้โปรแกรมบัญชี MyAccount ของโปรซอฟท์ พบว่าโปรแกรมสามารถตอบสนองการทำงานของเราได้มากที่สุด มีระบบการทำงานช่วยลดขั้นตอนในการทำงานลงได้เยอะมาก และความปลอดภัยสามารถเชื่อถือได้ การตรวจสอบบัญชีของแต่ละส่วนงานก็ทำได้คล่อง และไว ลดปัญหา และระยะเวลาทางด้านงานบัญชี และเอกสารไปได้มากทีเดียว"เข้าชม : 3415
บริษัท ยูโรสแกน จำกัด

"โปรแกรม myAccount ครอบคลุมการทำงานสำหรับกิจการอย่างดี มี Module ระบบต่างๆแยกกันอย่างชัดเจน ทำให้ใช้งานง่าย สะดวก และลดขั้นตอนการทำงานได้ดี สามารถเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละแผนกในบริษัทได้อีกด้วย โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมตัวแรก ที่สามารถเรียกดูรายงานได้ตามความต้องการของกิจการ"เข้าชม : 307
บริษัท บิลฟิงเกอร์ แบ็บคอก (ไทยแลนด์) จำกัด

"โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่ช่วยลดการทำงานของระบบบัญชีของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้ง Module ใช้งานง่าย แบ่งเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ง่ายต่อการทำงานมากขึ้น และยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานในระบบบัญชีภายในบริษัท"เข้าชม : 294
บริษัท เพียวริเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

"ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมบัญชี บริษัทได้ค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้ได้โปรแกรมที่มีคุณภาพ จนได้ศึกษาโปรแกรมบัญชี myAccount ซึ่งโปรแกรมช่วยให้การทำงานเป็นระบบ มีบริการหลังการขายที่ดีและมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทได้อย่างมาก"เข้าชม : 214
บริษัทไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

"หลังจากศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี จนได้รับคำแนะนำให้ลองใช้โปรแกรมบัญชี myAccount บริษัทก็ได้ตัดสินใจเลือกใช้ เพราะโปรแกรมบัญชี myAccount มีความสะดวกและรวดเร็วในการทำบัญชี สามารถแสดงรายละเอียดบัญชี ณ ช่วงเวลานั้นๆ ได้ตามที่เราต้องการ"เข้าชม : 219
บริษัท เอ็นเค-แอ๊กซิส แพคเกจจิ้ง จำกัด

"โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่ทางบริษัทใช้มานานและสามารถตอบสนองความต้องการได้ดี สามารถบันทึกระบบงานต่างๆทางด้านบัญชีและสินค้าได้ง่ายรวดเร็ว"เข้าชม : 182
บริษัท แสงธนา อลูมิเนียม จำกัด

"ช่วยในด้านการทำงานของฝ่ายบัญชีได้เป็นอย่างดี เช่น การบันทึกสินค้า การจัดระบบ Stock ต่างๆมีความรวดเร็วและลงตัว ช่วยลดเวลาในการทำงาน และการจัดเก็บเอกสาร ตรงความต้องการที่ใช้งาน"เข้าชม : 236
บริษัท อินฟินิท คอมพิวติ้ง ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

"โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"เข้าชม : 137
  1  |  2  | Next