Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

บริษัท เจ ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ป จำกัด
 

"โปรแกรม Prosoft myAccount ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย ไม่มีข้อจำกัดในการใช้โปรแกรมมากเกินไป สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย ระบบจัดหมวดหมู่ชัดเจน"


  คุณพุทธิรัตน์  วารีดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์อุตสาหกรรมอัตโนมัติ"                                   

 ทุนจดทะเบียน :  5,000,000  บาท    
 จำนวนพนักงาน : n/a                                                                  

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"บริษัทใช้ Software ในการบันทึกรายการ  การออกรายงานต่างๆ และเรียกดูรายงาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบ
การวิเคราะห์ จึงเลือก Prosoft myAccount มาใช้ในระบบการทำงานให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น"

 โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
"โปรแกรม Prosoft myAccount เป็นระบบการทำงานที่ใช้งานได้ง่าย ทำให้ลดระยะเวลาในการทำงาน ทุกฝ่ายสามารถ
เรียกข้อมูลมาใช้งานได้ทันที 
"  
                                    
 เกี่ยวกับบริษัท:
www.polyplusengineering.com


                                                                                           
บทความโดย : คุณพุทธิรัตน์  วารีดี  บริษัท เจ ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ป จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftmyaccount.com
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"