Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117
081-359-6920
Search

บริษัท ไซแอนติฟิค อินโนเวชั่น จำกัด

                     
  "สามารถบันทึกข้อมูลรายการรายวันต่างๆ การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
รวมถึง การประมวลผลด้านข้อมูลการเงิน สามารถใช้งานได้รวดเร็วและ
สะดวกต่อการใช้งาน"

  คุณภัสสรา  ไชยาชาคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์การโทรคมนาคม โดยมีนโยบายนำเข้า
และจำหน่ายเฉพาะยี่ห้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและคุณภาพสูงเท่านั้น พร้อมเน้นมีการให้บริการหลังการขายที่ดี
จวบจนถึงวันนี้บริษัท ได้เติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายยีห้อ"                                

 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท    
 จำนวนพนักงาน : n/a                                                                  

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เนื่องจากต้องการโปรแกรมที่มาช่วยในการบันทึกบัญชีและตรวจสอบรายการสินค้า จึงนำโปรแกรม myAccount
 มาช่วยในการทำงานเพราะทำให้ระบบบัญชีและสินค้ามีความสอดคล้องกัน ข้อมูลที่เรียกรายงานออกมานั้นถูกต้อง
และแม่นยำ

 โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
 "ต้องการหาตัวช่วยในเรื่องระบบงานบัญชี ทางบริษัทจึงมองหาโปรแกรมที่สามารถช่วยเหลือด้านการลงบันทึกบัญชี
สำหรับการขายสินค้าและบริการโดยสามารถเลือกการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการรวมไปถึง ยังมีรายงานให้
ตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น"       

 เกี่ยวกับบริษัท:

http://www.sico.co.th/


                                             
              
                                                                           
บทความโดย : คุณภัสสรา  ไชยาชาคร บริษัท ไซแอนติฟิค อินโนเวชั่น จำกัด
ประกาศบทความโดย : https://www.prosoftmyaccount.com/