Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

บริษัท ทีเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 

"โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สร้างความรวดเร็วและความสะดวกในการบันทึกบัญชี ทั้งเรื่องของการออกเอกสาร Voucher และการตรวจสอบรายงานในส่วนของรายการรายวัน และแยกประเภทได้"


  คุณรุ่งทิวา  กลิ่นดอกไม้
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
............................................................................................................................................................
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ ในโรงงานเคมีภัณฑ์ ขายส่ง ขายปลีก
ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์"                                   

 ทุนจดทะเบียน :  20,000,000 บาท    
 จำนวนพนักงาน : n/a                                                                  

 สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"ต้องการโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการเรื่องการบันทึกบัญชี และการตรวจสอบยอดของการลงรายการแต่ละวัน แต่มีในส่วนการการจัดทำงบการเงิน"

 โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 
"ช่วยในระบบงานบัญชี เพราะโปรแกรม myAccount ช่วยลดระยะการบันทึก GL เนื่องจากมีเอกสารเชื่อม GL ที่ช่วยให้การ Post รายการรายวัน ง่ายต่อการทำงาน"  
                                    
 เกี่ยวกับบริษัท:
www.tsk.co.th

     


                                                                                                    
บทความโดย : คุณรุ่งทิวา  กลิ่นดอกไม้ บริษัท ทีเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosoftmyaccount.com
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบการใช้งานและ Option ที่หลากหลาย มีรายงานและฟอร์มที่สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถเลือกรูปแบบของภาษาในการแสดงผลได้ด้วย ถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"