Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด


 "โปรแกรม myAccount เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานทางการลงบัญชีได้ครอบคลุม สามารถพลิกแพลงให้เหมาะสมกับการทำงานของบริษัทได้ สะดวกกับการซื้อ - ขาย และตรวจสอบเอกสารได้ง่ายถือว่าเป็นโปรแกรมช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"

คุณกรกณกมาสย์ แร่เพชร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

"ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ ระบบจำหน่ายตั๋ว (Welovebooking) และระบบ Point of Sale (WelovePOS) โดยมี Business model แบบเก็บค่าบริการแบบ Software as a Service และให้บริการโปรแกรมเป็นระบบ Cloud System เป็นรายแรกๆ ของประเทศ"


 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท           จำนวนพนักงาน : n/a คน


สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

"เนื่องจากบริษัทเป็นประเภทธุรกิจบริการ จึงนำโปรแกรม myAccount มาช่วยการลงบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกได้มากขึ้น เช่น ตรวจสอบรายงานภาษี และออกบิลสำหรับการให้บริการลูกค้า"


โปรแกรมบัญชี Prosoft MyAccount ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

"ช่วยในด้านระบบงานบัญชี ทางบริษัทจึงมองหาโปรแกรมที่สามารถช่วยเหลือด้านการลงบันทึกบัญชีสำหรับการขายสินค้าหรือบริการโดยสามารถเลือกการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการรวมถึงยังมีรายงานให้ตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น"


เกี่ยวกับบริษัท:
www.vgenz.com

                                              


 

บทความโดย : คุณกรกณกมาสย์ แร่เพชร บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด
ประกาศบทความโดย http://www.prosoftmyaccount.com